Kancelaria Finansowo - Księgowa

 

Spółka komandytowa podatnikiem CIT od 1 stycznia 2021 r.


To już jest pewne - od 1 stycznia 2021 r. spółka komandytowa stanie się podatnikiem CIT. Stracą, zarówno komplementariusze, jak i komandytariusze takich spółek. Taka konkluzja nasuwa się po lekturze projektu nowelizacji PIT i CIT ogłoszonego przez Ministerstwo Finansów. 

Spółka komandytowa była wybierana z różnych przyczyn. Jedną z nich było prowadzenie działalności pozwalające łączyć jednokrotne opodatkowanie wspólników spółek osobowych z ograniczeniem odpowiedzialności komandytariuszy. Toteż była częstym rozwiązaniem w firmach rodzinnych, gdzie osoby fizyczne oraz inwestorzy bierni, nie podejmowali ryzyka przystępowania do tych spółek. 


Opodatkowanie komplementariusza


Z projektowanych przepisów wynika, że komplementariusz spółki komandytowej będzie podlegał opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym, z tym że komplementariusz, tak jak ma to miejsce w przypadku SKA, będzie uprawniony do pomniejszenia podatku od dywidendy o zapłacony przez spółkę komandytową podatek CIT, w takiej proporcji, w jakie komplementariusz uczestniczy w zyskach tej spółki. To oznacza, że jeżeli spółka komandytowa będzie miała status małego podatnika to zapłaci podatek CIT 9% to w momencie wypłaty zysku, komplementariusz będzie musiał dopłacić 10%, co razem da opodatkowanie 19%. Jeżeli natomiast spółka zapłaci 19% CIT to komplementariusz już nie dopłaci podatku.


Niemniej jednak takie zaliczenie będzie możliwe w przypadku gdy zyski zostaną wypłacone komplementariuszowi w ciągu 5 lat. W ten sposób nowe rozwiązania nie zachęcają do inwestowania zatrzymanego kapitału.


Przychód osiągany przez komandytariuszy będzie podlegał opodatkowaniu 19% podatkiem od dywidend. Resort finansów zdecydował się jednak na wprowadzenie zwolnienia dla zysków wypłacanych komandytariuszom z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej. Niemniej jednak będzie się ono różnić od znanego od dawna zwolnienia przychodów z tytułu wypłaconych dywidend. Rozwiązanie zaproponowane przez MF zakłada, iż wolną od podatku będzie kwota stanowiącą 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zwolnienie to jest jednak ograniczone do kwoty 60.000 zł przychodu przypadającego na jedną spółkę komandytową. Pozostała kwota będzie podlegać po raz drugi opodatkowaniu.

0 komentarze: