Kancelaria Finansowo - Księgowa

 

Nadpłacone składki ZUS będą wyrównane


Od 20 września ruszy projekt wyrównywania nadpłat składek na ubezpieczenie społeczne. Płatnicy, którzy w okresie trwania epidemii koronawirusa nadpłacili składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, od 20 września z mocy prawa będą uprawnieni do ich zwrotu lub zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań. Jak poinformowała prezes ZUS, rozwiązanie to będzie dotyczyć 800 tysięcy osób, a kwota wypłat jak się szacuje wyniesie ok. 600 mln zł. Powstanie tych nadwyżek wyniknęło z tego, że podczas pandemii prawo różnie regulowało, jak zwalniać płatników z obowiązku uiszczania składek.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych był jedną z głównych instytucji odpowiedzialnych za przygotowanie założeń do tzw. Tarczy Antykryzysowej. Zrealizowano ponad 6,5 mln wniosków i udzielono wsparcia na ponad 25 mld zł. Kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa gospodarki było trzymiesięczne zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, które objęło niemal 2 mln płatników i pochłonęło 12,5 mld zł.
Jak podkreśliła Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wypłata świadczeń w ramach tarczy nie wpłynęła negatywnie na kondycje finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i jest ona obecnie bezpieczna i stabilna. 

Działania związane z Tarczą Antykryzysową nadal trwają i objęta jest nią przede wszystkim branża turystyczna i kulturalno-rozrywkowa. Przewidziana jest m.in. wypłata dwóch rodzajów świadczeń, w tym dla przewodników turystycznych i górskich oraz zwolnienie ze składek dla pracodawców z obu branż. 

0 komentarze: